Tiina Kauhanen

Suuhygienisti, Tullinsuu/Uusisuu

Olen tehnyt suuhygienistin töitä niin julkisella kuin yksityisilläkin vastaanotoilla vuodesta 2016 lähtien. Suuhygienistin työssä parasta on ihmisten kohtaaminen ja asiakkaan yksilöllinen ohjaaminen suun terveyteen liittyvissä asioissa. Tärkeimpinä kulmakivinä työssäni toimivat asiakkaan omahoidon ohjaaminen ja kannustaminen hyvään suun terveyteen. Asiakkaan toiveita kuunnellen pyrin luomaan vastaanotollani rennon ja avoimen ilmapiirin. Palkitsevimmaksi työssäni koen, kun asiakas valitsee tulla vastaanotolleni uudestaan vuosienkin jälkeen.

Pyrin tarjoamaan asiakkailleni kivuttoman ja miellyttävän hammashoitokäynnin. Minulla on hoitokokemusta kaiken ikäisistä asiakkaista. Olen hoitanut myös paljon hammashoitopelkoisia asiakkaita, joten pyrin siksi toteuttamaan toimenpiteet asiakasta kuunnellen. Tavoitteena on, että asiakkailleni jäisi hammashoidosta myönteinen ja onnistunut kokemus.