Vilhula Saara

Kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri, purentafysiologia, protetiikka, Tullinsuu

Hei, olen valmistunut Turun yliopistosta 2002 kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäriksi, painotusalueena  protetiikka ja purentafysiogia. Tullinsuussa olen ollut vuodesta 2002.