Nukutushammashoito eli anestesiassa tehtävä hammashoito on tarpeen, kun kyseessä on vaikea hammashoitopelko eikä hoito ole onnistunut aiemmin rauhoittavien valmisteiden ja/tai ilokaasun avulla. Sitä voidaan käyttää myös lapsipotilaille tai mikäli hampaiston tila vaatii laajaa tai pikaista hoitoa.

Yleisanestesiahoidossa hampaisto hoidetaan kerralla kuntoon. Näin vältetään useat epäonnistuneet hoitoyritykset ja pitkäaikainen hoitopelko. Hoidon suunnittelu aloitetaan yleishammaslääkärin vastaanotolla.

Lataa hoitopelkolomake

Hoidon toteutus

Ennen hoitoa yleishammaslääkäri tekee hampaiston tarkistuksen ja suusta otetaan röntgenkuva. Röntgenkuvasta hammaslääkäri kartoittaa tarkemmin korjausta vaativat kohdat ja suuradiologi täydentää lausunnollaan hoidon tarvetta. Potilas saa kirjallisen kustannusarvion ja hoitosuunnitelman.

Nukutushoito toteutetaan hoitotiimissä, johon kuuluvat anestesialääkäri ja -hoitaja sekä hammaslääkäri ja –hoitaja sekä tarpeen mukaan myös erikoishammaslääkäri, esim. suu- ja leukakirurgi tai proteetikko.

Nukutushoidon ajanvaraus ja hoidon koordinointi hoidetaan keskitetysti ja saat tietää, kenen puoleen voit kääntyä mieltäsi askarruttavissa asioissa. Ennen nukutushoitoon tuloa saat meiltä kirjalliset ohjeet asioista, jotka sinun tulee huomioida. Saat myös etukäteen keskustella nukutuslääkärin kanssa hoidostasi.

Hoidon jälkeen potilas lepää heräämössä, kunnes anestesialääkäri toteaa potilaan kotiuttamiskelpoiseksi. Heräämössä on läsnä sairaanhoitaja, joka seuraa vointiasi koko hoidon ajan. Saattaja on välttämätön, hoidon jälkeen sinua ei päästetä yksin lähtemään kotiin. Nukutushoito ei vaadi yöpymistä vastaanotolla.

Ilokaasuhammashoito

Ilokaasu eli typpioksiduuli on anestesiakaasu, jonka etu suun kautta otettaviin lääkkeisiin verrattuna on vaikutuksen nopea alkaminen ja loppuminen.

Ennen ilokaasuhoitoa hampaisto tarkastetaan hoidon suunnittelua ja kustannusarviota varten erillisellä lyhyellä käynnillä.

Ilokaasuhoito toteutetaan siten, että nenän kautta hengitellään ilokaasua tasaisesti. Annostuksen määrittelee ilokaasuhoitoihin kouluttautunut hammaslääkäri. Ilokaasun poistuminen elimistöstä tapahtuu viidessä minuutissa ja toipuminen hoidosta kestää puoli tuntia. Ilokaasu poistaa potilaan jännittyneisyyttä ja pelkoa sekä vaimentaa herkkää nielurefleksiä.