TOIMINNASTA VASTAA PIRKANMAAN HYVINVOINTIALUE (PIRHA)

Potilasasiamiehen nimike muuttui 1.1.2024 alkaen potilasasiavastaavaksi lain potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista (739/2023) tullessa voimaan.

Potilasasiavastaava on apunasi, kun tarvitset neuvoa ja tietoa oikeuksistasi potilaana. Potilasasiavastaavatoiminta perustuu lakiin. Jos potilas tai hänen läheisensä on tyytymätön hoidon laatuun tai kohteluun, asiaa voi selvittää yhdessä potilasasiavastaavan kanssa. Potilasasiavastaavan tehtävä on neuvoa-antava – asiavastaava ei voi muuttaa hoitopäätöksiä, eikä hän toimi oikeusavustajana. Palvelu on maksuton.

POTILASASIAVASTAAVAN TEHTÄVÄ
 1. neuvoa potilaita potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
 2. neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta tai potilaan laillista edustajaa, omaista tai muuta läheistä muistutuksen tekemisessä.
 3. neuvoa, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus, vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva
  korvausvaatimus tai muu potilaan terveydenhuollon oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa.
 4. tiedottaa potilaan oikeuksista.
 5. koota tietoa potilaiden yhteydenotoista ja seurata potilaiden oikeuksien ja aseman kehitystä.
 6. toimia säädettyjen tehtäviensä lisäksi muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.
YHTEYS POTILASasiaVASTAAVAAN 1.1.2024 LÄHTIEN
 1. Puhelimitse (ma-to klo 9–11): 0401909346
 2. Tietoturvallisella viestin välityksellä: suomi.fi palvelun kautta
 3. Yleinen neuvonta sähköpostilla: potilasasiavastaava@pirha.fi
 4. Kirjeitse: Hatanpäänkatu 3, 33900 Tampere