Työnantaja voi tarjota työntekijöille palkan lisäksi erilaisia työhyvinvointia ja työmotivaatiota lisääviä palveluita. Kattavilla työterveyshuollon palveluilla on henkilöstöä sitouttava vaikutus. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät edut toimivat kannusteena myös rekrytoinnissa.

Työnantajan järjestämä hammashoito on yksi työterveyshoidon osa-alueista. Suun terveydellä on tärkeä merkitys työntekijöiden työkyvylle ja se myös ennaltaehkäisee sairaus- ja eläkekulujen syntymistä. Työpaikkahammashoidon järjestämisellä henkilöstölle saavutetaan hyvä suun terveys kohtuullisin kustannuksin.

Käytännössä työpaikkahammashoito järjestetään siten, että yritys maksaa joko kokonaan tai osittain työntekijän vuosittaisen hammashoidon kustannukset. Näin toteutettuna tavanomainen hammashoito on yritykselle verovähennyskelpoinen kulu ja työntekijälle veroton etu. Hammashoidon laajuus ja hoidon järjestely sovitaan yrityskohtaisesti. Työpaikkahammashoidosta hyötyy sekä yritys että henkilöstö.

Hammashoito on osa yleisterveyden ja työkyvyn ylläpitämistä. Kun hoito on säännöllistä, siitä tulee kustannustehokkaampaa. Lisäksi yrityksen kustannuksia alentaa hammashoidosta saatava sairausvakuutuksen Kela-korvaus.

Työpaikkahammashoitosopimuksen edellytyksenä on, että yritys on tehnyt kirjallisen päätöksen työpaikkahammashoidon tarjoamisesta työntekijöilleen. Päätöksestä tulee ilmetä kuinka paljon työntekijöiden hammashoitoa korvataan ja lisäksi etuuden tulee olla tavanomainen, kohtuullinen ja koskea koko henkilökuntaa. Yritys voi itse määritellä mitä kaikkia hoitotoimenpiteitä korvataan.

Miten edetä?

Hammashoidon järjestämiseksi tarvitaan sopimus työpaikkahammashoidosta. Sopimuspohjan voit ladata täältä:

Työpaikkahammashoitosopimuksen edellytyksenä on, että yritys on tehnyt kirjallisen päätöksen työpaikkahammashoidon tarjoamisesta työntekijöilleen.

Päätös voidaan kirjata esim. yrityksen hallituksen pöytäkirjaan.

Yrityksen työterveydenhuollon toimintasuunnitelmassa tulee mainita, että hammaslääkäripalvelut on otettu siihen mukaan.

Yrityksen työntekijät valtuuttavat Tullinsuun, Uusisuun ja Molariksen vähentämään Kela-korvauksen suorakorvausmenettelyllä.

Hoitotoimenpiteissä, joissa Kela-korvauksen suorahaku ei ole mahdollista, työntekijä jättää korvaushakemuksen toimitettavaksi Kelaan.

Tullinsuu, Uusisuu ja Molaris laskuttavat yritystä sopimuksen mukaan käyntien pohjalta.

Ota yhteyttä Tullinsuun vaihde 03 3124 6600, Jaana Kalliala.