Haluatko aloittaa lapsesi oikomishoidon?

Varaa lapsellesi aika oikomiskonsultaatioon, jossa tapaatte oikomishoidon erikoishammaslääkärimme. Ensimmäisellä käynnillä saatte tietoa lapsenne oikomishoidosta, hoidon kestosta ja sen kustannuksista.

Ennen oikomishoidon aloitusta hampaista otetaan röntgenkuvat, jäljennökset ja valokuvat. Hampaat myös puhdistetaan ennen hammasrautojen laittamista. Hampaiden tulee olla ehjät ennen oikomishoidon aloittamista. Yleishammaslääkärimme paikkaavat tarvittaessa reiät.

Vanhempien rooli lapsen oikomishoidon aikana

Lapset ja nuoret tarvitsevat vanhempien tukea hoidon aikana.

Pienimmät lapset tarvitsevat ohjausta ja päivittäistäkin seurantaa hampaiden puhdistuksessa, lisäfluorin käytössä ja kotikojeiden pitämisessä.

Nuorille riittää muistuttaminen silloin tällöin.

Nuoret potilaat saavat ohjeita kotikojeiden käytöstä. Näistä ohjeista on vanhempien hyvä tietää, jotta he voivat tukea nuoria kotikojeiden käytössä.

Hoitokäyntien muistaminen on joillekin lapsille ja nuorille vaikeaa silloin, kun ei enää käydä vanhempien kanssa yhdessä. On hyvä varmistaa, että he muistavat hoitokäynnit.

Hoidon etenemisen seuraaminen varmistaa myös osaltaan hoidon onnistumisen.

Suosittelemme, että vanhemmat tulevat välillä mukaan isompienkin lapsien käynneille. Näin välittyy parhaiten tieto hoidon edistymisestä ja vanhemmilla on mahdollisuus kysyä mieltä askarruttavia asioita hammaslääkäriltä.

Oikomiskojeet lapsella

Yleensä lapset tottuvat kojeisiin nopeasti ja helposti.

Heti kiinteiden oikomiskojeiden asentamisen jälkeen hampaiden yhteen pureminen voi sattua, mutta se menee ohi muutamassa päivässä.

Puruarkuus voi toistua lievänä myös seuraavien käyntien jälkeen. Särkylääkkeitä ei yleensä tarvita, mutta niitä voi käyttää tarvittaessa.

Kojeet voivat myös joskus hangata suun sisäpintaa, minkä helpottamiseksi käytetään suojavahaa.

Kovia, sitkeitä ja tahmeita ruoka-aineita on syytä varoa syödessä, koska ne voivat irrottaa kiinnikkeen hampaasta ja rikkoa oikomiskojeen.

Kiinteiden kojeiden kanssa huolellinen hampaiden pesu mieluiten sähköhammasharjalla on tärkeää. Fluorihammastahnan lisäksi usein käytetään fluori-imeskelytabletteja suojaamaan hammaskiillettä hoidon ajan. Näin vältetään kiilteen pintaan muodostuvia valkoisia läikkiä, joita voi hoidon aikana syntyä, jos kotihoito ei aina suju.

Kiinteäkojehoidon tukena käytetään usein kotikojeita. Kotikojeet ovat irrotettavia ja niitä käytetään kotona useimmiten vain öisin.

Vanhempien on hyvä muistuttaa leikki-ikäiselle ja miksei vanhemmallekin lapselle, että rajuissa leikeissä ja urheilulajeissa oikomiskojeet voivat rikkoutua. Rikkoutuneen kojeen tilalle tulisi viivytyksettä hankkia uusi koje tai jos kojeen korjaaminen on mahdollista, korjauttaa se. Joskus irtokojeet voivat myös hukkua. Eli jos koje hajoaa tai katoaa, kannattaa heti olla yhteydessä Tullinsuuhun. Lyhyetkin käyttökatkokset kojehoidossa voivat viivästyttää hoitotuloksen saavuttamista lapsilla.